SOLUTION Linux / Unix Solution

Linux / Unix Solution

ให้บริการ ติดตั้ง, ขาย, เช่าซื้อ เซอเวอร์เฉพาะทางที่ใช้ Linux/Unix Base System เพื่อใช้ในการทำงานภายในองค์กรณ์ หรือเช่าใช้เฉพาะงาน

  • Custom Application Service : บริการติดตั้ง ปรับแต่ง แอพพลิเคชั่นทุกแบบ ให้เหมาะกับการใช้งาน
  • File and Printer Sharing : การแชร์ไฟล์ ปริ้นเตอร์ พร้อมทั้งระบบจัดการการเข้าใช้งานด้วยยูสเซอร์-พาสเวิร์ด, โควต้าการใช้งาน, การทำสกรีนไฟล์ต้องห้ามเช่น MP3, AVI เป็นต้น
  • Network and Security : บริการติดตั้ง HotSpot Gateway( Wifi Portal), Authentication Service เช่น Radius, SSL, LDAP, Etc
  • Web & Email Server : บริการวางระบบ Web Server ทุกแบบ
  • Cloud Infrastructure : บริการติดตั้ง-เซ็ตอัพ Cloud Infrastructure สำหรับองค์กรณ์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการมี Cloud Platform ของตนเอง